Nasze usługi

Specjalizujemy się w obsłudze małych i średnich firm w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradztwa prawnego. Nasza oferta obejmuje następujące usługi.

Rejestracja działalności gospodarczej

Priorytetem naszej pracy jest wspieranie biznesu naszych Klientów od samego początku prowadzenia działalności. Pragniemy pomóc naszym Klientom już na etapie zakładania firmy tak, aby mogli od razu zająć się rozwijaniem biznesu bez konieczności marnowania cennego czasu na biurokrację.

W ramach usługi przygotowujemy niezbędne do rejestracji działalności gospodarczej wnioski i zgłoszenia oraz składamy je w imieniu Klienta do odpowiednich urzędów. Doradzamy tu Klientom jaka forma prawna działalności oraz jaki sposób opodatkowania będą najkorzystniejsze. Przygotowujemy i składamy następujące dokumenty.

Urząd Dokument
Urząd gminy / miasta Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Urząd statystyczny Wniosek o nadanie numeru REGON
Urząd Skarbowy Zgłoszenie firmy do podatku dochodowego oraz rejestracja VAT.
ZUS Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych
powrót
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Dla Klientów rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych prowadzimy następujące ewidencje i rozliczenia:

 • Ewidencja przychodów
 • Ewidencje VAT
 • Obsługa kadrowo - płacowa pracowników
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Ewidencja wyposażenia
 • Rozliczanie właścicieli
 • Sporządzanie rocznych zeznań o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) powrót
Księga przychodów i rozchodów

Dla Firm rozliczających się na podstawie KPiR prowadzimy następujące usługi:

 • Ewidencję przychodów i kosztów
 • Ewidencję VAT
 • Ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Ewidencję wyposażenia
 • Obsługę kadrowo - płacową pracowników
 • Rozliczenie roczne firmy
 • Sporządzanie dokumentów do GUS
 • Rozliczanie właścicieli powrót
Księgi handlowe

Dla naszych Klientów, którzy rozliczają się na zasadach pełnej ksiegowości oferujemy:

 • Prowadzenie ewidencji księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (księgi główne, pomocnicze)
 • Układanie planu kont
 • Sporządzanie bilansu i informacji dodatkowej
 • Ewidencję VAT
 • Obsługę kadrowo - płacowa pracowników
 • Rozliczanie właścicieli
 • Przygotowywanie raportów i sprawozdań niezbędnych do zarządzania przedsiębiorstwem powrót
Obsługa kadrowo – płacowa

Obsługa kadr i płac wymaga od pracodawcy dużego nakładu pracy na żmudne prace administracyjne. Powoduje to znaczną stratę cennego czasu a nie przyczynia się bezpośrednio do rozwoju firmy. Mając to na uwadze proponujemy naszym Klientom kompleksowe usługi kadrowo-płacowe:

 • Sporządzanie umów o pracę
 • Sporządzanie regulaminów pracy i wynagradzania
 • Zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Zgłoszenie pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej
 • Prowadzenie akt osobowych pracownika
 • Sporządzanie indywidualnych i zbiorowych list płac
 • Sporządzanie comiesięcznych raportów imiennych pracowników
 • Elektroniczne wysyłanie comiesięcznych deklaracji oraz innych danych do ZUS
 • Obliczanie podatku dochodowego
 • Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Sporządzanie umów o zakazie konkurencji
 • Przygotowywanie umów cywilno - prawnych powrót
Opieka i doradztwo prawne

W dzisiejszych czasach aspekty prawne prowadzenia firmy mają coraz większe znaczenie. Często klauzule prawne zawarte w umowach i kontraktach mają bezpośredni wpływ na wynik finansowy działalności i pomagają w korzystny sposób rozstrzygac spory prawne. Wychodząc temu na przeciw oferujemy naszym klientom:

 • Obsługę prawną firm
 • Sporządzanie umów handlowych
 • Sporządanie umów o pracę i klauzuli konkurencyjnych
 • Opinie prawne
 • Doradztwo prawne przy zakładaniu spółek prawa handlowego
 • Windykację należności powrót
Biuro Usług Księgowo-Prawnych
Kamilla Kosmowska
ul.Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
tel. (058) 301-79-75, 0 501-146-393
NIP: 554-127-98-55
biuro@kosmowska.pl
www.kosmowska.pl